ចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​បំបែកសំណុំរឿង​លើជនត្រូវចោទ អ៊ឹម​ ចែម​

[:en]

លោក​ស្រី អ៊ឺម ចែម​ (រូបភាពពី ECCC)
លោក​ស្រី អ៊ឺម ចែម​ (រូបភាពពី ECCC)

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម​បានចេញដីកាសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងលើ​ជនត្រូវចោទ អ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង០០៤គឺសំណុំរឿង ០០៤/០១ ដោយអះអាង​ថា​ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធី រកយុត្តិធម៌ ខណៈសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បិទបញ្ចប់លើ​ការស៊ើបអង្កេត​ជនត្រូវចោទពីររូបទៀត។​

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ​សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាន​ឲ្យ​​ដឹង​ថា​ការបំបែកសំណុំរឿងនេះ គឺដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទចំពោះការកំណត់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ដោយគ្មាន​ការពន្យារពេល។  សេចក្តីប្រកាស​បញ្ជាក់ថា៖ “ដោយពិចារណាដល់សេចក្តីជូនដំណឹងពីការបិទបញ្ចប់​កិ​ច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំង អ៊ឹម ចែម ដែលបានចេញ​កាលពីថ្ងៃ​ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទផ្សេងទៀត ក្នុងសំណុំរឿង០០៤កំពុងតែនៅបន្តនៅឡើយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថាវាជាការត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌គឺត្រូវបំបែកជនត្រូវចោទអ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង០០៤”។ សេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់​ថា៖ “ការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងអ៊ឹម ចែម ឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តចំពោះផ្នែកដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណុំរឿង០០៤”

លោកស្រី អ៊ឹម ចែម ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ​ដែល​​ប្រព្រឹត្តឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧៩​។

នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០៤​នេះ ជនត្រូវចោទពីរនាក់ទៀត​ក៏​កំពុង​ស្ថិត​នៅក្រោម​ការ​ស៊ើបសួរ​របស់​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ផងដែរ មាន​លោក អោ អាន និង​លោក យឹម ទិ​ត្យ​។ លោក អោ អាន ត្រូវបាន​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ ដាក់ឲ្យ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ ចំណែក លោក យឹម ទិ​ត្យ ឲ្យ​ស្ថិត​នៅក្រោម​ការពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​។

អ្នកនាំពាក្យ​សាលាក្តីខ្មែរក្រហម លោក នេត្រ ភក្រ្តា មានប្រសាសន៍ថា​ការស៊ើបអង្កេតលើជនត្រូវចោទពីររូបនេះ​​អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៦។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​ដូច្នេះសាលាក្តីសម្រេច​បំបែកសំណុំរឿងនេះ ដើម្បី​ឈានទៅដល់ដំណាក់កាលវាយតម្លៃលើ​​ភស្តុតាង​និង​ការ​ចេញដីកាដំណោះស្រាយ​មួយ​ថាតើ​ជន​ត្រូវលើកលែ​ង​ការចោទប្រកាន់ឬ​ចោទប្រកាន់និង​ឈានដល់ការជំនុំជម្រះក្តី។​

ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង០០៣ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេច​ដាក់​ឲ្យ​អ​តីត​កម្មាភិបាល​ខ្មែរ​ក្រហម​​​​ម្នាក់ទៀតគឺលោក មាស មុត ស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋ​ពាក់​ព័ន្ធ​បទ​ល្មើស​ជាច្រើនដែល​បាន​​ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

អ្នកនាំពាក្យ​សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង០០៣នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេត​នៅចុងឆ្នាំ​២០១៦៕​[:kh]

លោក​ស្រី អ៊ឺម ចែម​ (រូបភាពពី ECCC)
លោក​ស្រី អ៊ឺម ចែម​ (រូបភាពពី ECCC)

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម​បានចេញដីកាសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងលើ​ជនត្រូវចោទ អ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង០០៤គឺសំណុំរឿង ០០៤/០១ ដោយអះអាង​ថា​ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធី រកយុត្តិធម៌ ខណៈសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បិទបញ្ចប់លើ​ការស៊ើបអង្កេត​ជនត្រូវចោទពីររូបទៀត។​

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ​សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាន​ឲ្យ​​ដឹង​ថា​ការបំបែកសំណុំរឿងនេះ គឺដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទចំពោះការកំណត់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ដោយគ្មាន​ការពន្យារពេល។  សេចក្តីប្រកាស​បញ្ជាក់ថា៖ “ដោយពិចារណាដល់សេចក្តីជូនដំណឹងពីការបិទបញ្ចប់​កិ​ច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំង អ៊ឹម ចែម ដែលបានចេញ​កាលពីថ្ងៃ​ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទផ្សេងទៀត ក្នុងសំណុំរឿង០០៤កំពុងតែនៅបន្តនៅឡើយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថាវាជាការត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌គឺត្រូវបំបែកជនត្រូវចោទអ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង០០៤”។ សេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់​ថា៖ “ការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងអ៊ឹម ចែម ឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តចំពោះផ្នែកដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណុំរឿង០០៤”

លោកស្រី អ៊ឹម ចែម ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ​ដែល​​ប្រព្រឹត្តឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧៩​។

នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០៤​នេះ ជនត្រូវចោទពីរនាក់ទៀត​ក៏​កំពុង​ស្ថិត​នៅក្រោម​ការ​ស៊ើបសួរ​របស់​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ​ផងដែរ មាន​លោក អោ អាន និង​លោក យឹម ទិ​ត្យ​។ លោក អោ អាន ត្រូវបាន​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ ដាក់ឲ្យ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ ចំណែក លោក យឹម ទិ​ត្យ ឲ្យ​ស្ថិត​នៅក្រោម​ការពិនិត្យ​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​។

អ្នកនាំពាក្យ​សាលាក្តីខ្មែរក្រហម លោក នេត្រ ភក្រ្តា មានប្រសាសន៍ថា​ការស៊ើបអង្កេតលើជនត្រូវចោទពីររូបនេះ​​អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៦។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​ដូច្នេះសាលាក្តីសម្រេច​បំបែកសំណុំរឿងនេះ ដើម្បី​ឈានទៅដល់ដំណាក់កាលវាយតម្លៃលើ​​ភស្តុតាង​និង​ការ​ចេញដីកាដំណោះស្រាយ​មួយ​ថាតើ​ជន​ត្រូវលើកលែ​ង​ការចោទប្រកាន់ឬ​ចោទប្រកាន់និង​ឈានដល់ការជំនុំជម្រះក្តី។​

ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង០០៣ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេច​ដាក់​ឲ្យ​អ​តីត​កម្មាភិបាល​ខ្មែរ​ក្រហម​​​​ម្នាក់ទៀតគឺលោក មាស មុត ស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋ​ពាក់​ព័ន្ធ​បទ​ល្មើស​ជាច្រើនដែល​បាន​​ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

អ្នកនាំពាក្យ​សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង០០៣នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេត​នៅចុងឆ្នាំ​២០១៦៕​[:]

រក្សាសិទ្វិគ្រប់យ៉ាងដោយ ស៊ីស៊ីអាយអឹម

សូមបញ្ជាក់ថា គ្មានផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទ រូបភាព សំឡេង និងវីដេអូទាំងនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ ផ្សព្វផ្សាយ ការសរសេរឡើងវិញ ឬ ការចែកចាយឡើងវិញ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឡើយ។
ស៊ីស៊ីអាយអឹម មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការលួចចម្លងនិងចុះផ្សាយបន្តណាមួយ ដែលខុស នាំឲ្យយល់ខុស បន្លំ ក្លែងបន្លំ តាមគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់មធ្យោបាយ។ ជនប្រព្រឹត្តិ និងអ្នកផ្សំគំនិត ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កម្ពុជា និងច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធ។

អត្ថបទទាក់ទង

សូមផ្ដល់មតិយោបល់លើអត្ថបទនេះ