អ្នកភូមិ​ម្នាក់​ជិះកង់​នៅមុខ​សាលាឃុំ​គោកចក ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប កាលពី​ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ពលរដ្ឋ​​នៅ​​សង្កាត់​​មួយ​​ក្នុង​​ខេត្ត​សៀមរាប​ មិន​សូវ​​បាន​ដឹង​​ពី​​ការ​អនុវត្ត​​ថវិកា​​ឃុំ​/សង្កាត់​​

សៀមរាប​៖ ថវិកា​ឃុំ​/សង្កាត់ ជា​កញ្ចប់​មូលនិធិ​មួយ​ដែល​គ្រប់​ឃុំ​/សង្កាត់ ទទួល​បាន​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​ពី​រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​ចំណាយ​លើ​ការងារ​រដ្ឋបាល ជាពិសេស​ការងារ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ភូមិ​ ឃុំ​/សង្កាត់ ដូចជា ការ​កសាង​ផ្លូវ ធ្វើ​ស្ពាន និង​ជួសជុល​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័​ន្ធនា​នា គោលបំណង​ជួយ​សម្រួល​ទុក្ខ​លំបាក​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន។