ទូក​នេសាទ​បើក​កាត់​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ​​ នៅ​ភូមិ​កំពង់ក្បឿង ក្នុង​ខេត្ត​ក្រចេះ។

អត្ថបទ​ទស្សនៈ​៖ ទន្លេមេគង្គ​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​សន្តិសុខ​ទឹក

នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានបានអនុម័តសេចក្ដីប្រកាសទីមួយ ស្ដីពីការពង្រឹងការសម្របខ្លួនទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួត (Strengthening of Adaptation to Drought)។ សេចក្ដីប្រកាសនេះបានអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពដ៏ច្រើន ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពការសម្របខ្លួន និងកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិធីសាស្រ្ត យុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងបន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត។