តារា​ចម្រៀង​លេចធ្លោ​ម្នាក់​អំពាវ​នាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ស្រលាញ់​ព្រៃឈើ​និង​បញ្ឈប់​ការ​ដាក់​អន្ទាក់​សត្វព្រៃ ក្រោយ​ព្រៃ​ភ្នំតាម៉ៅ​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​