របាយ​ការណ៍​៖ បឹង​ និង​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​នៅ​ភ្នំពេញ​រង​ការ​គំរាម​កំហែង​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​

លោក ធឿង ថេង និងប្រពន្ធគាត់បានប្រកបរបរនេសាទត្រី​នៅបឹងទំពុនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូង​រាជធានីភ្នំពេញ​ អស់រយ:ពេលជាង១០ឆ្នាំមកហើយ​។ ប៉ុន្តែនៅពេល​ថ្មីៗនេះមាន​អ្នកមកប្រាប់គាត់ឱ្យ​ចាកចេញ​ពីបឹងនោះឱ្យបានកាន់តែឆាប់​កាន់តែល្អ ដែលបញ្ហានេះធ្វើឱ្យគិតថា តើគាត់នឹងត្រូវ​ធ្វើអ្វីបន្តទៀត។