ស្ថានភាពទឹកជំនន់តាមបណ្ដោយស្ទឹងព្រែកត្នោត នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ស្ថានភាពទឹកជំនន់តាមបណ្ដោយស្ទឹងព្រែកត្នោត នៅទំនប់៩៤ ភូមិអំពៅព្រៃ ឃុំកណ្ដោក ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ការពារសត្វព្រៃ៖ កាត់បន្ថយការទិញ និងការហូបសាច់សត្វព្រៃ

យុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គម ស្តីពី «ការពារសត្វព្រៃ៖ កាត់បន្ថយការទិញ និងការហូបសាច់សត្វព្រៃ» នៅថ្ងៃទី​២២ ខែមិថុនានេះ ដែលសហការ​​រៀបចំដោយ​​​ក្រសួងបរិស្ថាន ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក (USAID) អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិ (WWF) អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ (WCS) និងអង្គការ​ដៃគូមួយចំនួន​ទៀត។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ