លោក កែ នឿត អាយុ៥២ឆ្នាំ ប្រជាកសិករម្ចាស់ចម្ការក្រូចម្នាក់ ស្ថិតក្នុងភូមិអូរខ្ជាយ ឃុំវត្តតាមិម ស្រុកស្ទឹងសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ០២២។

កសិករ​ខេត្តបាត់ដំបង​មួយចំនួន​រកចំណូល​បានខ្ពស់​ពី​របរ​ដាំក្រូច​ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព

ប្រជាកសិករខេត្តបាត់ដំបង រកចំណូលបានច្រើនពីដំណាំក្រូច ក្រោយពីពួកគាត់កែប្រែដីស្រែដែលធ្លាប់ធ្វើស្រូវទៅជាដីចម្ការសម្រាប់ដាំដំណាំក្រូច ដោយអាចរកចំណូលបានច្រើន និងអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកាន់តែប្រសើរ បើទោះជាជួបការលំបាកខ្លះក៏ដោយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ