សហជីព​ព្រមាន​ធ្វើបាតុកម្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​កា​ពី​តូ​ល​បើ​អ្នកតស៊ូ​មតិ​នៅតែ​រងការ​គំរាមកំហែង​

​​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា ព្រមាន​ដឹកនាំ​ធ្វើបាតុកម្ម​ទ្រុងទ្រាយ​ធំ​មួយនៅ​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ដោយ​អះអាង​ថា បើ​អាជ្ញាធរ​នៅតែបន្ត​គំរាមកំហែង អ​តី​តអ្នកបើកបរ​រថយន្ត​កា​ពី​តូ​ល មិនឲ្យ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការណ៍ចុះ​ចែក​ខិតប័ណ្ណតាម​ទីសាធារណៈដោយ​សន្តិវិធីជំរុញ​ឲ្យ​លើ​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ការងារ​នោះ​។
​នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ អតីត​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កា​ពី​តូ​ល បាន​បន្ត​ចុះ​ចែក​ខិតប័ណ្ណ នៅ​ទីប្រជុំជន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ