អ្នកស្រី ឡាញ់ ថាវរី (ឆ្វេង) និងអ្នកស្រី កឹម តុលា កាន់ដៃគ្នាពេលដើរចេញពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយចូលរថយន្តពន្ធនាគារ កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។

តុលាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងទាស់របស់អតីតមេឃុំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះ​លើបណ្ដឹង​ទាស់ទៅនឹងអតីតមេឃុំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចាកចេញពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខពីបទ «ញុះញង់បង្កឱ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម»។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ