លោក កែប ជុតមា ក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៦ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

រដ្ឋសភា​បោះឆ្នោត​ឱ្យ​លោក កែប ជុតិមា ជាប់​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ទី៤ ជំនួស​តំណែង​លោក ហ៊ុន ណេង

​អតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តតាកែវ លោក កែប ជុតិមា ត្រូវបាន​រដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការទី៤ ជំនួសតំណែងលោក ហ៊ុន ណេង ដែលទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ