កម្ពុជារកចំណូលពីការនាំចេញជ័រនិងឈើកៅស៊ូបានជិត១០០លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ

កម្ពុជារកចំណូលពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឬរយៈពេល៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២នេះ មានចំនួន១០០លានដុល្លារអាមេរិក។

កម្ពុជារកចំណូលពី​​​ការនាំ​ចេញជ័រ​និងឈើកៅស៊ូ​ជាង​៧៧​លាន​ដុល្លារ​រយៈពេល២ខែដើមឆ្នាំនេះ

យោងតាមក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជារកចំណូលបានជាង ៧៧លានដុល្លារអាមេរិក ពីការនាំចេញជ័រនិងឈើកៅស៊ូ ​ក្នុងរយៈពេលពីរខែដើមឆ្នាំនេះ។

ក្រសួងកសិកម្មបដិសេធជួបពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបញ្ហាផលិតផលកៅស៊ូជាមួយលោក ម៉ុង ឫទ្ធី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្ម ផ្នែកឯកជន ដែលបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាដំណាំកៅស៊ូ ដោយក្រសួងអះអាងថា ក្រសួងមានការងារមមាញឹក និងពុំទាន់មានពេលវេលាសម្រាប់ជំនួបនេះនៅឡើយ។ ការបដិសេធនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម លោក អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ផ្ញើជូន លោក ម៉ុង ឫទ្ធី សហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម ផ្នែកឯកជន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ