រដ្ឋា​ភិបាល​ណែនាំ​វិធាន​បើក​លំហ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩​ ដើម្បី​រក​ចំណូល​

រដ្ឋាភិបាល ក្នុងទិវាទេសចរណ៍ពិភពលោកឆ្នាំនេះ បានអំពាវនាវដល់​​ស្ថាប័ន​​រដ្ឋនិង​​វិស័យ​​ឯកជន​ចូលរួម​ជំ​រុ​​ញសេវាកម្មទេសចរណ៍ឡើងវិញ តាមបែបគន្លងថ្មីនៃបរិបទកូវីដ-១៩ ដើម្បីទាញយកចំណូល ដោយយោង​​ទៅលើជំនឿទុកចិត្តល្បឿ​​ននៃការចាក់វ៉ាក់សំាង និងកត្តាមួយចំនួនទៀត។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ