លោក ស៊ឹង​ ប៊ុណ្ណា ប្រាប់​តុលាការ​ថាគ្មាន​បំណង​ចេញ​មូលប្បទានបត្រ​អត់​លុយ​

អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ លោក ស៊ឹង ប៊ុណ្ណា ​បាន​ប្រាប់​តុលាការ​ថា​លោក​មិន​មាន​បំណង​ក្នុង​ការ​ចេញ​មូល​ប្ប​ទា​ន​បត្រ​(សែក)​អត់​លុយ​នោះ​ទេ ខណៈលោកត្រូវ​បាន​តុលាការនាំ​មក​សួរ​នាំ​បន្ថែមពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​​ការ​ចោទ​ថា​ចេញ​​សែក​​អត់​លុយ​ជាង​៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ។

អ្នក​ច្បាប់​ថា​ការ​មិនប្រើគោរមងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងព័ត៌មានមិនខុសច្បាប់​ទេ​

អ្នកច្បាប់​លើកឡើង​ថា ករណីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយ​​ដែលមិនប្រើ​គោរមងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួន​ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង គឺមិនខុស​ច្បាប់​នោះទេ ដោយអះអាងថាមិនមានច្បាប់ចែង​។

គណៈមេធាវីឲ្យលោកស្រី ទ្រី ឈូន បំភ្លឺរឿងឈប់ការពារក្តីចំពោះស្រីមុំ

គណៈមេធាវីទាមទារឲ្យលោកស្រី ទ្រី ឈួន ជាមេធាវីនៅសមាគមអាដហុកបំភ្លឺករណីដែល​លោក​ស្រីឈប់​ការពារក្តីជូន កញ្ញា ខុម ច័ន្ទដារ៉ាទី ហៅស្រីមុំ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ