រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននាំគ្នាទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅសាលាសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ដើម្បីមានឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

គ.ជ.ប ថាបក្សនយោបាយអាចចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដោយដៃនិងដោយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានអនុញ្ញាតឱ្យបក្សនយោបាយអាចរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាម២របៀបគឺ អាចរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះដោយដៃ ឬអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរបោះឆ្នោត។

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននាំគ្នាទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅសាលាសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ដើម្បីមានឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

គ.ជ.ប ថា​មាន​គណបក្ស​ចំនួន​១១​បាន​ត្រៀម​ចុះឈ្មោះ​បេក្ខភាព​ចូលរួម​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំសង្កាត់

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បញ្ជាក់​ថា​ មាន​គណបក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​១១​​​​​​​​​ហើយដែល​បាន​ត្រៀម​ចុះ​ឈ្មោះនិង​ដាក់​បេក្ខភាព​ឈរ​ឈ្មោះ បម្រើ​ឱ្យការ​​បោះឆ្នោត​​​ជ្រើស​​រើស​​​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ សម្រាប់នីតិកាលទី៥ខាងមុខនេះ ខណៈកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលចុះ​ឈ្មោះ​​នៅ​សល់ពេល​ប្រមាណ១០ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ