អ្នកភូមិ​ម្នាក់​ជិះកង់​នៅមុខ​សាលាឃុំ​គោកចក ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប កាលពី​ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

វិភាគ៖ អ្វី​ជា​ឧបសគ្គ​ចម្បង​រារាំង​ប្រព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ?

វិធាន​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ និង​ការ​រំលោភ​អំណាច រួម​ទាំង​ការ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជីវិត​របស់​ប្រ​ជាពលរដ្ឋ​នៅមូលដ្ឋាន មាន​ចែង​នៅក្នុង​ច្បាប់ ​ស្ដីពី​ការ​​គ្រប់​គ្រង​​រដ្ឋ​បាល​រាជ​ធានី​ ខេត្ត ស្រុ​ក ​ខណ្ឌ ដែ​លច្បាប់នេះត្រូ​វបានប្រ​កាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨មក។

ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត៖ មូលហេតុដែល​​ពលរដ្ឋដឹងពីថវិកាឃុំ-សង្កាត់​តិចតួចទោះច្បាប់តម្រូវ

ថវិកាឃុំ-សង្កាត់គឺជា កញ្ចប់​លុយ​ដែលរដ្ឋាភិបាល​​សម្រច​ផ្តល់ឲ្យក្នុង​ចំនួន​​ណាមួយដល់ឃុំ-សង្កាត់ជាប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បី​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​អាចរៀបចំចាត់ចែងអភិវឌ្ឍន៍តាមតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ