មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ចូលរួមក្នុង​វេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី «ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការនៃ​ការកសាងផែនការថវិកា និងការតាមដានលើចំណូលចំណាយថវិកាសាធារណៈ​ ក្នុងបរិបទ​ក្រោយ​កូវីដ-១៩» ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

មន្ត្រី​រដ្ឋសភា៖ រដ្ឋាភិបាល​ជួប​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ឱ្យ​ស្ថាប័នរដ្ឋ​មាន​ភាព​ស្អាតស្អំ​ក្នុង​ការងារ​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាលើកឡើង​ថា កន្លងមក​ រដ្ឋាភិបាលជួប​ឧបសគ្គច្រើន​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ត្រី និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ ​មាន​ភាព​ស្អាតស្អំ និង​គ្មានអំពើពុករលួយក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែល​ការណ៍នេះ​បាន​ធ្វើឱ្យខាត​ប្រយោជន៍​ជាតិ និង​ប៉ះពាល់​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដែលជាអ្នកបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ។

នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា លោក សន ជ័យ ថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិស្តីពី «ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការនៃការកសាងផែនការថវិកា និងការតាមដានលើការចំណាយថវិកាសាធារណៈក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩» ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញ​តម្លាភាព​ចំពោះ​ការ​គ្រប់គ្រង​ថវិកាជាតិ​ជា​សាធារណៈ

ក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ គប្បីផ្សព្វផ្សាយពីចំណូលនិងចំណាយថវិកាជាតិជូនសាធារណជន​ឱ្យបានទូលំទូលាយ ដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋ។

រដ្ឋសភា

រដ្ឋសភា​ទទួល​យក​សេចក្ដី​ព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​ថវិកាជាតិ​មក​ពិនិត្យ​សិក្សា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា បានទទួលយកសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពី «ថវិកាជាតិ ឆ្នាំ២០២២» មកពិនិត្យសិក្សា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ