ព្រះ​តេជ​ព្រះគុណ លួន សុវ៉ាត ទ្រង់ពីមុខកម្លាំងប៉ូលិសដែលយាមកាមអំឡុងពេលតវ៉ាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៧។

សកម្មជន​ជា​ព្រះសង្ឃ​លើកឡើងថា​វប្បធម៌​តស៊ូមតិ​ត្រូវ​បាន​លុប​បំបាត់​តាម​រយៈ​ច្បាប់​សាសនា​ថ្មី

ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គដែល​​ភៀស​​ព្រះកាយ​​ចេញពី​​ប្រទេសថៃកាលពីខែមុន ​ព្រះនាម​ បូរ បេត ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ប្រពៃណីនៃការតស៊ូមតិនិងការតវ៉ាក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃ គឺមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ