ព្រឹកនេះរដ្ឋសភា​ប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញ​និងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមដោយមានលោក ហ៊ុន សែន ចូលរួម

រដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បាន​បើកសម័យ​​ប្រជុំពេញអង្គពិភាក្សា លើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួន​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រា​ចំនួន​២នៃ​​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញបន្ថែម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ