ផ្ទាំង​ពណ៌លឿង​ផ្ដល់​សេវា​ព្យាបាល​ជំងឺគ្រុនចាញ់ ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ឈរ​នៅមុខ​លំនៅឋាន​របស់​គ្រូពេទ្យ ភាព ដែល​ជា​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រចាំ​ភូមិ​សម្រាប់​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺគ្រុនចាញ់ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០១៨​រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជា​មិនមាន​អ្នកស្លាប់​ដោយ​ជំងឺគ្រុនចាញ់

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន អត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់លែងមានទៀតហើយ ដោយភាពជោគជ័យនេះ គឺសម្រេចមុនការគ្រោងទុកថែមទៀតផង។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ