លោក មិកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន និងអ្នកតំណាងមកពីអង្គការត្រូវទទួលជំនួយមួយ ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ថវិកាសរុបដល់អង្គភាពទទួលជំនួយចំនួនពីរ ក្រោមគម្រោងជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

ជប៉ុន​ផ្ដល់​ជំនួយ​ឥត​សំណង​ជិត​៧០ម៉ឺន​ដុល្លារ​សម្រាប់​លើក​កម្ពស់​ការអប់រំ​នៅ​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាន​ផ្ដល់ជំនួយឥតសំណង​ចំនួនជិត៧០ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការអប់រំបរិយាប័ន្ននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល និងការរៀបចំវគ្គសិក្សាអប់រំកាយនៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យរយៈពេល៤ឆ្នាំ។ ​

លិខិតប្ដូរសារសម្រាប់ឥណទានសម្បទាន១គម្រោង និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង៥គម្រោង

ជប៉ុន​ផ្ដល់​ជំនួយ​ឥត​សំណង​និង​ឥណទាន​សម្បទាន​ជាង​៧០​លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា

​ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងឥណទានសម្បទាន៧២,៧២លានដុល្លារដល់កម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹក​ស្អាតនិងគម្រោងជាច្រើនទៀត។

(ឆ្វេង) លោក មិកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ (MIKAMI Masahiro) ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា និងលោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ស្ដាំ) ហុចលិខិតប្តូរសារដែលចុះហត្ថលេខាស្តីពី ការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការជប៉ុន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ (ហ្វេសប៊ុកលោក ហ៊ុន សែន)

ជប៉ុន​នឹង​ផ្ដល់ជំនួយ​ឥត​សំណង​និង​ឥណទាន​សម្បទាន​ជាង​៧០​លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា

កម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាទទួលជំនួយឥតសំណងនិងឥណទានសម្បទានពីប្រទេសជប៉ុនចំនួន៧២,៧២លានដុល្លារ នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ខាងមុខនេះ នៅឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ