លោកស្រី ឈឿង សុភាព និងកូនស្រី ជឹង សុគន្ធាវី នៅក្រសួងសុខាភិបាល កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានដីរដ្ឋនៅស្រុកកែវសីមា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍

តំបន់ការពារក្នុងឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ និងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា កំពុងត្រូវបានធ្វើអនុបយោគទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់ឧកញ៉ាដ៏ល្បីឈ្មោះ គឺ​លោកស្រី ជឹង សុភាព ព្រម​ទាំង​ភរិយារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ