វិភាគ៖ តើមានថ្នាំព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តពលរដ្ឋពីការបាត់បង់ទឹកដីក្រៅពីការចាប់ឃុំខ្លួនទេ?

ការសុខចិត្តរណបប្រទេសជិតខាង ដើម្បីក្រាញអំណាចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃមេដឹកនាំខ្មែរដោយមិនយកពហុគំនិតធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដឹក​នាំប្រទេស ជាដើមចមធ្វើឱ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រ​ទេ​ស​ជិតខាងតជំនាន់ និងបង្កឱ្យមានជម្លោះផ្ទៃក្នុងគ្មាន​ទីបញ្ចប់ បើអ្នកនយោបាយសម័យទំនើបនេះ មិ​​នពិចារណាកែលម្អ។

កម្មករ​រោងចក្រ Goal Apparels Limited អង្គុយមុខ​ក្រសួង​ការងារ ​រង់ចាំ​លទ្ធផលនៃ​ការ​ចរចាជាមួយ​ក្រសួង និង​ក្រុមហ៊ុន

រោងចក្រ Goal Apparels ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទទួលយកកម្មករធ្វើការវិញក្រោយការតវ៉ា

កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ Goal Apparels Limited ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ឲ្យដឹងថា រោងចក្របានយល់ព្រមទទួលយកកម្មករដែលរោងចក្របានបញ្ឈប់នាពេលកន្លងមកឲ្យចូលធ្វើការវិញ បន្ទាប់ពីកម្មករបានធ្វើការតវ៉ាអស់៣ច្រើនថ្ងៃ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ