អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​សៀមរាប​បាន​បញ្ចប់​ការ​កំណត់​តំបន់​ក្រហម​និង​លឿងទុំ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀម​រាប​បាន​សម្រេច​បញ្ចប់ការ​កំណត់​ជា «តំបន់​ក្រហម»​ និង «តំបន់លឿងទុំ» ក្នុងខេត្តនេះ​ ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទៅ ក្រោយស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ មាន​ភាព​ធូរស្រាល។

អាជ្ញាធរ​ខេត្តសៀមរាប​​សម្រេច​ដាក់​ភូមិ​ចំនួន​២​ក្នុង​ស្រុក​ជីក្រែង​ជា​តំបន់​ក្រហម

អភិបាលខេត្តសៀមរាប លោក ទៀ សីហា តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន បាន​ដាក់​ភូមិចំនួន២ក្នុងឃុំជីក្រែង ស្រុកជីក្រែង ជាតំបន់ក្រហម ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ ខណៈ​ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះឆ្លងកាន់តែខ្លាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ