រដ្ឋាភិបាល​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​​ពិនិត្យ​​​គម្រោង​​សាង​​សង់​​ព្រលាន​ថ្មី

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយ ដើម្បីរៀបចំ​ចាត់​ចែង​គម្រោង​សាងសង់ព្រលានយន្ដហោះថ្មី ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ថា មាន​តម្លៃ​ដល់​ទៅ ១.៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ