ក្រសួងអប់រំរៀបចំ​ការសរសេរតាមអានសម្រាប់ការប្រឡងថ្នាក់ទី៩ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងអប់រំ លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្រសួង​នឹង​ដាក់បញ្ចូល​ការសរសេរ​តាម​អាន​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​សញ្ញា​បត្រ​ឌីប្លូម​(ថ្នាក់ទី៩)នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦នេះ។​ក្នុង​ពេល​ចូល​រួម​ទិវា​ជាតិអំណាន១១មីនានេះ លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន មានប្រសាសន៍ថា​ក្រសួងនឹង​ចេញសេចក្ដីណែនាំឲ្យមានការបញ្ចូល​មុខវិជ្ជាសរសេរតាមអាននិងតែងសេចក្ដីទៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ទី៩​ឆ្នាំនេះនិងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញអំពីចលនាអក្សរ​សិល្បិ៍ខ្មែរ ដើម្បីឲ្យសិស្សបង្កើនការអានឲ្យបានច្រើន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ