នាវា​ចម្បាំង​រុស្ស៊ី​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់​ផែ​ខេត្ត​ព្រះសី​ហនុដើម្បី​រឹត​ចំណងមិត្តភាពកងទ័ពជើងទឹកជាមួយកម្ពុជា

នាវាចម្បាំង​៣គ្រឿង​របស់​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់​ផែ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ ដើម្បីបង្កើន​ចំណង​ទំនាក់​ទំនង​ទ័ពជើង​ទឹក​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពី​ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ