ក្រសួង​បី​បំភ្លឺ​ថា​ករ​ណី​ស្លាប់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេ​​ត្ត​​ក្រចេះ​មក​ពី​ស្រាស​ និង​គី​មី​ក​សិ​កម្ម​

ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន៣ បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាបំភ្លឺថា ករណីស្លាប់ពលរដ្ឋ និងច្រើនរយនាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺ នៅស្រុ​ក​ចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ កន្លងទៅ បណ្តាលមកពីស្រាស មានជាតិ​មេតា​​ណុ​លខ្ពស់ និងសារធាតុគីមី​សម្លាប់សត្វ​ល្អិត ដែល​គេប្រើក្នុ​ង​វិស័​​​​យកសិកម្ម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ