រថយន្តដឹកពលកររបស់កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩០ និងកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩ បន្តដឹកជញ្ជូនពលករពីច្រកព្រំដែនមកកាន់មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងដឹកជញ្ជូនពលករដែលបានធ្វើចត្តាឡីស័កទៅកាន់ខេត្តគោលដៅ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ (ហ្វេសប៊ុក៖ កងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ Royal Cambodian Army)

អង្គការសង់ត្រាល់ថា ពលករចំណាកស្រុកមួយចំនួនមានបញ្ហាជីវភាព និងមិនទទួលបានបណ្ណក្រីក្រ

មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស (CENTRAL) បានឱ្យដឹង​ថា ពលករចំណាកស្រុកមួយចំនួនបានជួបបញ្ហា​​ក្នុង​​ជីវភាព​គ្រួសារជាខ្លាំង ប៉ុន្តែមិនទទួលបានបណ្ណក្រីក្រ ឬបណ្ណសមធម៌ពីរដ្ឋ។

តំណាងមកពីស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង GIZ ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាគាំពារសង្គម ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។

សង្គមស៊ីវិល​ថា​កិច្ចគាំពារ​សង្គម​ជា​ឧបករណ៍​កាត់បន្ថយ​ភាពងាយរងគ្រាះ​របស់​ពលរដ្ឋ

សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអះអាងថា កិច្ចគាំពារសង្គមជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ​ពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅពេញមួយជីវិតរបស់ពលរដ្ឋ ខណៈពួកគេទាមទារឱ្យមានការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ប្រជាជនបន្ថែមទៀត។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ