ពលរដ្ឋ​ដែលរស់នៅក្បែរ​ស្ថានីយបុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត «ភូមិមូល»​ ឬ «បន្ទាយគូ​» ដែលមានអាយុប្រមាណ​១ពាន់​ឆ្នាំ​មុន​គ.ស ​អះអាងថា ​ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង​ បាន​​សាងសង់​អាគារបុរីនៅ​លើ​ភូមិបុរាណ​នេះទាំងស្រុង ចំណែកនៅក្បែររបងក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង មានបង្គោលដែលគេដោតស្ទើរតែកប់ចូលទៅក្នុងដីដែលចាក់លុប ហើយនៅលើបង្គោលទាំងនោះមានសរសេរថា «មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជធានីភ្នំពេញ»។

ពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង បានសាងសង់បុរីលើភូមិបុរាណមានអាយុកាល៣ពាន់ឆ្នាំ

ពលរដ្ឋ​ដែលរស់នៅក្បែរ​ស្ថានីយបុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត «ភូមិមូល»​ ឬ «បន្ទាយគូ​» ដែលមានអាយុប្រមាណ​១ពាន់​ឆ្នាំ​មុន​គ.ស ​អះអាងថា ​ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង​ បាន​​សាងសង់​អាគារបុរីនៅ​លើ​ភូមិបុរាណ​នេះទាំងស្រុង។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ