ក្រុមនាវិកអាមេរិករកឃើញបាឡុងឃ្លាំមើលរយៈកម្ពស់ខ្ពស់របស់ចិនដែលត្រូវបានទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក នៅឯឆ្នេរសមុទ្រ Myrtle Beach រដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។

អាមេរិកថាឧបករណ៍ដែលបំពាក់នៅលើបាឡុងរបស់ចិនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាបាឡុងចារកម្ម

មន្ត្រីអាមេរិកថា រូបភាពពីយន្តហោះចារកម្ម U2 របស់អាមេរិក បានបង្ហាញថា បាឡុងរបស់ចិនដែលបានហោះលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីសប្ដាហ៍មុន ត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ មិនមែនដើម្បីសិក្សាអាកាសធាតុដូចដែលចិនបានលើកឡើងឡើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ