បទ​យក​ការណ៍៖ តំបន់​បឹង​ទំពុន​ទី​២​លិច​ទឹក​រាល់​ឆ្នាំ ពលរដ្ឋ​ស្នើ​សុំ​​ដំណោះ​ស្រាយ​ពី​អាជ្ញាធរ

ភ្នំពេញ​បាន​ស្ថិត​លើ​ដំណើរ​នៃ​ការ​ភិវឌ្ឍជា​បន្តបន្ទាប់​ ដែល​អាច​មើល​ឃើញតាម​រយៈ​អគារ​ខ្ពស់ៗ សំណង់​ប្រណិត​ៗ​ជាច្រើន ដែល​កំពុង​រីក​ស្គុះ​​​ស្គាយ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ដែល​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម និង​រដ្ឋ​បាល​មួយ​នេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ