ច្រកចូលឧទ្យានជាតិ​ព្រះមុនីវង្ស​«បូកគោ» ​ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

មន្ត្រី​ប្រាប់​ទៅ​អ្នក​ទន្ទ្រាន​យក​ដី​ឧទ្យានជាតិ​ព្រះមុនីវង្ស​បូកគោ​ដក​ខ្លួន​ចេញ​និង​ព្រមាន​ចាត់​វិធានការ​ច្បាប់

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពត ប្រាប់ដល់អ្នក​ទន្ទ្រានកាន់​កាប់​ដី​ឧទ្យាន​​ជាតិ​​ព្រះមុ​នីវង្ស​បូកគោ​ បញ្ឈប់​សកម្ម​ភាព​​ជា​បន្ទាន់​ និង​បា​ន​ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹង ប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះមិនព្រមអនុវត្តតាម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ