ក្រសួង​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការ​អនុវត្ត​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ផ្នែក​ប្រាក់សោធន

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានណែនាំពីការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន សម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ។

រថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រពីរគ្រឿងចតនៅពីមុខរោងចក្រមួយកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

សហជីព​ថា​រោងចក្រ​មួយ​ចំនួន​លាក់​តួលេខ​កម្មករ​ ដើម្បី​គេចវេះ​ពី​ការ​បង់​ប្រាក់​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខភាព

សហជីពមួយចំនួនបានអះអាងថា ខ្លួនបានរកឃើញថាមានរោងចក្រសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមួយចំនួនបានបិទបាំងតួលេខកម្មកររបស់ខ្លួន ដើម្បីគេចវេះពីការបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់​រង​សុខ​ភាព​នៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) ខណៈអ្ន​ក​នាំពាក្យក្រសួងការងារ​អះ​អាង​ថា នឹងបញ្ជូនមន្ត្រីឱ្យចុះពិនិត្យមើលនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ