ផ្សែងហុយចេញពីឡដុតនៅអង្គភាពចាក់សំរាមផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៃខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

ក្រសួង​ថា​គុណភាព​ខ្យល់​ក្នុង​តំបន់ខ្លះ​ធ្លាក់ចុះ ដែល​អាច​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​សុខភាព​ពលរដ្ឋ

ក្រសួងបរិស្ថាន បានឱ្យដឹងថា គុណភាពខ្យល់នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនមានការធ្លាក់ចុះ ដែល​ជាហានិភ័យ​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ