អ្នកស្រី Park កំពុង​ប្រឈម​​នឹង​រឿង​អាស្រូវអនុញ្ញាត​ឲ្យ​មិត្ត​ភក្តិ​លូក​លាន់​កិច្ចការ​រដ្ឋ

ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន AFP បាន​ផ្សាយ​ថា ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង អ្នកស្រី Park Geu-Hye កាន់​តែ​រង​សម្ពាធ​ខ្លាំង​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ នៅ​មុន​​ការ​តវ៉ា​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​មួយ ជុំ​វិញ​ការ​ទម្លាយ​ថា អ្នកស្រី​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មិត្ត​ភក្តិ​ម្នាក់​ដែល​មិន​មាន​តំណែង​ក្នុង​រដ្ឋាភិបាល លូក​លាន់​ក្នុង​កិច្ចការ​រដ្ឋ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ