ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញក្នុងពីធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២២ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថា​ការ​ដំឡើង​បៀវត្ស​មន្ត្រី​រាជការ​និង​កងកម្លាំង​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ២០២៣

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងកង​កម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មិន​មែន​នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះទេ។

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សកម្មភាពរៀននិងបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ នៅសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខ ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀវត្ស​មន្រ្តី​រាជការ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ក្រោយ​ពី​ខកខាន​២ឆ្នាំ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ប្រកាសពីគម្រោង​​ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូន​ដល់​មន្រ្តីរាជការ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ខក​ខានដំឡើង​អស់​រយៈ​ពេល២ឆ្នាំមកហើយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ