កំពង់ផែ

មេ​គយ​កម្ពុជា​បញ្ជាក់​ថា រដ្ឋាភិបាល​លះ​បង់​ចំណូល​ពន្ធ​គយ​ខ្លះ​ ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​ជំរុញ​ផលិត​កម្ម SME និង​ពលកម្ម​ក្នុង​ស្រុក

មេ​គយ​កម្ពុជា​អះ​អាង​ថា ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ទម្លាក់​អត្រា​ពន្ធ​គយ​លើ​មុខ​ទំនិញ​នាំ​ចូល​រាប់​រយ​មុខ ដើម្បី​ជំរុញ​ផលិតកម្ម​ក្នុង​ស្រុក​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម​របស់​កម្ពុជា បន្ទាប់​ពី​ចំណូល​ពន្ធគយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ច្រើន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ