ផ្ទុះធុងហ្គាសនៅខេត្តព្រះសីហនុបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង៨នាក់រងរបួស​

មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ និង៨នាក់ទៀត​រងរបួសស្រាល ក្រោយពីមានករណីផ្ទុះធុងហ្គាស​ក្នុងរោង​ជាង​ក្រឡឹង ស្ថិត​​នៅ​ខេត្តព្រះសីហនុ។ នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ