ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលជួសជុល​របង​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​ ខណៈបណ្តាញព្រះសង្ឃមិនពេញចិត្ត

ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យ​ដឹង​ថាក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលចាប់ផ្តើមជួសជុលរបងនិងគ្រោង​នឹង​សាងសង់​ក្លោង​​ទ្វារពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត្យ​ឡើងវិញ​តាមកិច្ចសន្យា ខណៈបណ្តាញព្រះសង្ឃតវ៉ានៅព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ​ឲ្យ​មាន​​ការ​សាង​សង់របង​ជាថ្មី។ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ក្រសួងធម្មការ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​របងនិង​ក្លោង​ទ្វារ​ពុទ្ធ​សាសន​បណ្ឌិ​ត្យ​ប៉ែកខាងជើងដែលត្រូវបានរុះរើទាំងស្រុងនោះ ពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងជួសជុលហើយក្រុម​ហ៊ុនណា​ហ្គាវើល​ក៏​កំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់​ជំនាញដើម្បីសាងសង់ក្លោ​ងទ្វារ​តាមរចនាបទ​ដើមទាំង​ស្រុង​​​ផងដែរ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ