ក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់លើអ្នកជំងឺកូវីដម្នាក់ នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ (ហ្វេសប៊ុក៖ មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង)

អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​ជាង២០​នាក់​បាន​ស្លាប់​ និង​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​មាន​ជាង​៦០០​នាក់

កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួនជាង ៦០០នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈ​អ្នកជំងឺជាង​ ២០​​នាក់​ទៀត បាន​ស្លាប់​ដោយជំងឺនេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ