ម្ចាស់​ថ្មី​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍ អះ​អាង​ថា​លោក​ទិញស្ថាប័ន​​នេះ​ព្រោះ​បារម្ភ​ពី​វាសនា​របស់​បុគ្គលិក

ម្ចាស់​ថ្មី​នៃ​កាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍​បាន​ប្រកាស​ថា​លោក​ទិញ​ស្ថាប័ន​នេះ​ ​ព្រោះ​តែ​លោក​បារម្ភពី​វាសនា​របស់​បុគ្គលិកជាង​១០០នាក់​​ ដោយសារតែស្ថាប័នជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។

អង្គការអន្ដរជាតិមួយថា ករណីភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ

អង្គការអន្ដរជាតិមួយរិះគន់ថា អ្វីដែលកើតឡើងចំពោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ គឺជាការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោត ប៉ុន្ដែ អ្នកនាំពាក្យបក្សកាន់អំណាចទាត់ចោលការរិះគន់បែបនេះ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ