លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន និចៅស្រី(រូបថតពីហ្វេសប៊ុកលោក ហ៊ុន​​ សែន)

​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​រិះគន់​មន្ត្រី​របស់​ខ្លួន​ថា​ខ្វះ​សមត្ថភាព​អប់រំ​កូនចៅ​

​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បាន​រិះគន់​មន្ត្រី​របស់​ខ្លួនដោយ​ថា​ ខ្វះ​សមត្ថភាព​អប់រំ​កូនចៅ ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គ្រឿងញៀន និង មិន​ចេះ​គោរព​ច្បាប់​។​
​លោក ហ៊ុន សែន បាន​សរសេរ​នៅលើ​ទំព័រ​ហ្វេ​សប៊ុក​របស់​ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែ​កុម្ភៈ​នេះ​ថា​ សព្វថ្ងៃមន្ត្រី​មួយចំនួន​បាន​បំផ្លាញ​អនាគត​កូន ចៅ​របស់​ខ្លួន​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ