នៅក្នុងឱកាសនៃការទិញផ្លែមៀនដើម្បីជួយកសិករខ្មែរ ដោយស្ថានទូតចិន និងសភាពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីតាំងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ (ហ្វេសប៊ុក៖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបង)

ផ្លែមៀន​កម្ពុជា​រំពឹងថា​នឹង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ចិន​ បន្ទាប់​ពី​ស្វាយ​និង​ចេក​

ភាគីចិន តាមរយៈស្ថានទូតប្រចាំ​នៅកម្ពុជា បង្ហាញក្តីរំពឹងថា ផ្លែមៀនកសិករខ្មែរនឹងក្លាយជាផ្លែឈើស្រស់ប្រភេទទី៣ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីផ្លែចេកនិងស្វាយ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ