លោក​ ម៉ៅ​ ធនិន​ ​អភិបាល​ខេត្ត​កំពត​ ចុះជួបសម្របសម្រួល​ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ពលរដ្ឋ​ ក្នុង​វេទិកា​សាលា​ខេត្ត​កំពត​ និង​ទទួល​ស្ដាប់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​របស់​ពលរដ្ឋ​ដើម្បី​លើក​យក​មកដោះ​ស្រាយ​ពេល​ក្រោយ ថ្ងៃទី​២៥​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​​​។

ប្រធាន​អង្គការ​មួយ​លើក​ទឹកចិត្ត​ឱ្យ​លោក ម៉ៅ ធនិន បកស្រាយ​ពី​ប្រភព​ទ្រព្យសម្បត្តិ

នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា លោក ប៉ិច ពិសី លើកឡើងថា ជាគំរូល្អសម្រាប់មន្ត្រីផ្សេងៗទៀត បើសិនជាលោក ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តកំពត ព្រមលាតត្រដាងពីប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិប្រាប់ទៅសាធារណជនមួយចំនួន​ដែលមានការសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយនោះ។​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ