អាជ្ញាធរ​ថៃ​ថា​ពិបាក​តាម​ចាប់​ខ្លួន​ យីងឡាក់ ​ព្រោះ​តែ​គាត់​​ទទួល​បាន​ទិដ្ឋាការ​អង់គ្លេស​

ប៉ូលីសថៃ លើកឡើងថាពួកគេនឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីអ្នកស្រី យីងឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា​ប្រសិន​បើអ្នកស្រីទទួលបានទិដ្ឋាការ​រយៈពេល១០ឆ្នាំពីប្រទេសអង់គ្លេស​។

លោកស្រី យីងឡាក់ទទួលបានសិទ្ធិ​រស់​នៅអង់គ្លេស១០ឆ្នាំ

អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រី យីង ឡាក់  ដែលតុលាការ​ក្រុង​បាង​កក​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នាគារ​៥ឆ្នាំ​ ពាក់ព័ន្ធ​ការធ្វេសប្រហែសលើ​គម្រោង​ទិញស្រូវនោះ​ ពេលនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេសផ្តល់ទិដ្ឋការរយៈពេល​១០ឆ្នាំ​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ