សភា​បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​លោក ឌិត ទីណា ជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​កសិកម្ម

រដ្ឋសភា​បោះឆ្នោត​គាំទ្រជា​ឯកច្ឆ័ន​ផ្តល់សេចក្តី​ទុកចិត្ត​លោក ឌិត ទីណា ធ្វើជា រដ្ឋមន្រ្តីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្ម ដោយសំឡេងគាំទ្រ១១១ លើ១១១។ ការបោះឆ្នោតផ្តល់​សេចក្តីទុកចិត្តនេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​រដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា នេះ បន្ទាប់ពី​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានស្នើ​សភាបោះឆ្នោតទុកចិត្តលោក ឌិត ទីណា ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ