ចរាចរណ៍ ភ្ជុំបិណ្ឌ ២០២១

កម្មករ​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​កុំ​ឱ្យ​មាន​ការដំឡើង​ថ្លៃ​រថយន្តឈ្នួល ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​មាន​លទ្ធភាព​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ស្រុកកំណើត

កម្មករមួយចំនួន​ស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការ​យ៉ាងណាកុំឱ្យមានការដំឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលតាមចិត្តនាអំឡុងពេល​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខ​នេះ ដើម្បីជួយ​សម្រួល​ដល់​ពួកគេ​​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជុំ​គ្រួសារ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ