បទយកការណ៍៖ ​មុខ​របរ​រក​ត្បូង​របស់​​ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​បាត់បង់​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបររែង និងជីករុករករ៉ែត្បូងជាច្រើន​ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន បានបោះបង់ចោល​អាជីពមួយនេះ និងងាក​ទៅប្រកប​មុខរបរ​ធ្វើកសិកម្មឬ​មុខ​របរផ្សេង​ជំនួសវិញ ការណ៍នេះ​បានធ្វើឱ្យខេត្តប៉ៃលិន កាន់តែស្ងប់ស្ងាត់​ពីជំនួញរ៉ែត្បូង បើធៀបទៅនឹងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ