កម្លាំងវិស្វកម្មពហុជំនាញ​ មានអមដោយកងបោសសម្អាតមីន​​នៃទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ចំនួន១៨៤នាក់ ក្នុងនោះមានកម្លាំងនារី២៩នាក់ ត្រៀមបញ្ជូនទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ​ នៅសាធារណរដ្ឋលីបង់ ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

កម្ពុជា​បញ្ជូន​កងទ័ព​មួកខៀវ​ជិត​២០០​នាក់​ទៅ​បំពេញ​បេសកកម្ម​នៅ​លីបង់

កម្ពុជាបានបន្តបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវប្ដូរវេនកងវិស្វកម្មពហុជំនាញលេខ៨២៩ ចំនួន១៨៤នាក់ ទៅបំពេញបេសកកម្មក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសលីបង់ ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន២៩នាក់។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ