លោក-លឹម-គានហោ

កូនៗ​រដ្ឋមន្ត្រី​លោក លឹម គានហោ ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជា​រដ្ឋលេខា​​ធិការ​និង​​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​​​ក្រសួង​​ធនធានទឹក​​

កូនៗ​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធនធានទឹក លោក លឹម គានហោ ត្រូវ​បាន​ព្រះមហាក្សត្រ​តែងតាំង​ជា​រដ្ឋលេខាធិការ និង​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម​ព្រមៗ​គ្នា កាលពី​ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ តាម​សំណើ​របស់​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ